Hienomekaniikka

TeknoComp on hienomekaniikan sopimusvalmistaja, jonka erityisalaa ovat CNC-jyrsintä ja CNC-sorvaus sekä näihin liittyvät kokoonpanot. TeknoComp Oy toimittaa CNC-koneistetut komponentit- ja kokoonpanot alihankintatyönä teollisuusyrityksille, jotka valmistavat verkkolaitteita, sairaalateknologioiden sovelluksia, paperiteollisuuden kone- ja automaatioratkaisuja sekä elektroniikan testauslaitteita.